tổ 4-5

Đăng lúc: 10:27:41 27/10/2017 (GMT+7)

aaa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA SẮM, SỮA CHỮA BÀN GHẾ

Hôm nay, ngày,,,,,,, tháng 9 năm 2016 tại Văn phòng trường tiểu học xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Chúng tôi gồm các bên

I.Bên giao thầu( Gọi là bên A): Hội cha mẹ học sinh nhà trường

Địa chỉ: xã Cẩm Liên- huyện Cẩm Thủy- tỉnh Thanh Hóa

Do Ông: Lê Văn Nghị - Chức vụ: Trưởng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh      

   Bà: Lê Thị Yến – Chức vụ:

   Bà: Quách Thị Huyền – Chức vụ:

II.Bên nhận thầu: (Gọi là bên B)

Ông: Trần Quang Hân

Số CMTND: …………………..- Ngày cấp:…./……/…….- Nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Tổ 8, thị Trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng mua sắm, sửa chữa bàn ghế với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc phải thực hiện

Bên A giao cho bên B đóng mới bàn ghế cụ thể như sau: